Bemanningsindikatorn Q 3 2008

Insamlingen av omsättningsuppgifter från bemanningsföretagens medlemsföretag visar på en stark tillväxt även under tredje kvartalet 2008. Jämfört med samma period föregående år steg omsättningen med 12 procent.1 Tredje kvartalet 2008 är det sextonde kvartalet i rad som branschen uppvisar positiv tillväxt.

Varje kvartal lämnar de 35 största Bemanningsföretagen statistik över omsättning och antal anställda. Dessa står för 85 procent av branschens omsättning.

Bemanningsindikatorn Q3 2008 sammanfattning (pdf)

Bemanningsindikatorn Q3 2008 hela rapporten (pdf)