Bemanningsindikatorn Q 1 2009

Insamlingen av omsättningsuppgifter från bemanningsföretagens medlemsföretag visar på en negativ utveckling under första kvartalet 2009. Jämfört med första kvartalet föregående år sjönk omsättningen med 20 procent. Detta är det andra kvartalet i rad som branschen uppvisar negativ tillväxt.

Varje kvartal lämnar de 35 största Bemanningsföretagen statistik över omsättning och antal anställda. Dessa står för 85 procent av branschens omsättning.

Bemanningsindikatorn Q1 2009 sammanfattning (pdf)

Bemanningsindikatorn Q1 2009 hela rapporten (pdf)

Staffing Indicator Q1 2009