Bemanningsindikatorn Q 1 2008

Insamlingen av omsättningsuppgifter från bemanningsföretagens medlemsföretag visar på en stark tillväxt även under första kvartalet 2008. Jämfört med samma period föregående år steg omsättningen med 23 procent.1 Första kvartalet 2008 är det fjortonde kvartalet i rad som branschen uppvisar positiv tillväxt.

Varje kvartal lämnar de 35 största Bemanningsföretagen statistik över omsättning och antal anställda. Dessa står för 85 procent av branschens omsättning.

Bemanningsindikator Q1 2008 sammanfattning (pdf)

Bemanningsindikatorn Q1 2008 hela rapporten (pdf)