Bemanningsindikatorn helår 2009

Insamlingen av omsättningsuppgifter från bemanningsföretagens medlemsföretag visar på en svag utveckling under helåret 2009. Utvecklingen under det fjärde och sista kvartalet blev -14 procent vilket inte är lika svagt jämfört med tidigare kvartal under året. Jämfört med år 2008 sjönk omsättningen med 23 procent under året. Det är det första året på fem år som branschen uppvisar negativ tillväxt. Under året omsatte urvalet 13,5 miljarder kronor.

Varje kvartal lämnar de 35 största Bemanningsföretagen statistik över omsättning och antal anställda. Dessa står för 85 procent av branschens omsättning.

Bemanningsindikatorn 2009 sammanfattning (pdf)

Bemanningsindikatorn 2009 hela rapporten (pdf)