Bemanningsindikatorn första halvåret 2010

Efter en svag ökning under årets första kvartal uppvisar Bemanningsföretagens medlemsföretag en mycket stark utveckling under årets andra kvartal.1 Omsättningen ökade med 26 procent jämfört med andra kvartalet 2009. Utvecklingen är i linje med de starka utvecklingstal som uppvisades före konjunkturnedgången.

Varje kvartal lämnar de 35 största Bemanningsföretagen statistik över omsättning och antal anställda. Dessa står för 85 procent av branschens omsättning.

Bemanningsindikatorn första halvåret 2010 sammanfattning (pdf)

Bemanningsindikatorn första halvåret 2010 hela rapporten (pdf)