Bemanningsindikatorn första halvåret 2009

Insamlingen av omsättningsuppgifter från bemanningsföretagens medlemsföretag visar på en negativ utveckling under första halvåret 2009. Jämfört med första halvåret föregående år sjönk omsättningen med 25 procent. Detta är det tredje kvartalet i rad som branschen uppvisar negativ tillväxt.

Varje kvartal lämnar de 35 största Bemanningsföretagen statistik över omsättning och antal anställda. Dessa står för 85 procent av branschens omsättning.

Bemanningsindikatorn första halvåret 2009 sammanfattning (pdf)

Bemanningsindikatorn första halvåret 2009 hela rapporten (pdf)

Staffing Indicator first half 2009