Bemanningsindikatorn 2011

En gammal sanning i bemanningsbranschen är att efter konjunkturnedgång (som hösten 2008) kommer industrijobben i en första våg. I en andra våg kommer tjänstemanna- och akademikerjobben. I en tredje våg ökar inhyrning i offentlig sektor.

Varje kvartal lämnar de 35 största Bemanningsföretagen statistik över omsättning och antal anställda. Dessa står för 85 procent av branschens omsättning.

Bemanningsindikatorn 2011 sammanfattning (pdf)

Bemanningsindikatorn 2011 hela rapporten (pdf)