Bemanningsindikatorn 2010

Bemanningsföretagen uppvisade en kraftig återhämtning under 2010. Omsättningen ökade med 27 procent jämfört med 2009. Under det fjärde kvartalet 2010 ökade omsättningen med 42 procent jämfört med motsvarande kvartal 2009. Urvalet omsatte 17,2 miljarder kronor under året.

Varje kvartal lämnar de 35 största Bemanningsföretagen statistik över omsättning och antal anställda. Dessa står för 85 procent av branschens omsättning.

Bemanningsindikatorn 2010 sammanfattning (pdf)

Bemanningsindikatorn 2010 hela rapporten (pdf)