Bemanningsindikatorn 2008

Insamlingen av omsättningsuppgifter från bemanningsföretagens medlemsföretag visar på en stark tillväxt för helåret 2008. Jämfört med föregående år steg omsättningen med 13 procent.1 Detta är det fjärde året i rad som bemanningsbranschen uppvisar positiva tillväxttal. Fjärde kvartalet 2008 är dock det första kvartalet på fyra år som branschen uppvisar negativ tillväxt. Under året omsatte urvalet nästan 17,6 miljarder kronor medan den totala omsättningen sett till Bemanningsföretagens 145 största medlemmar var cirka 20 miljarder kronor under 2008.

Varje kvartal lämnar de 35 största Bemanningsföretagen statistik över omsättning och antal anställda. Dessa står för 85 procent av branschens omsättning.

Bemanningsindikatorn 2008 sammanfattning (pdf)

Bemanningsindikatorn 2008 hela rapporten (pdf)