Bemanningsindikatorn 2007

År 2007 har för bemanningsbranschen varit ett strålande år – all time high. Jämfört med 2006 har omsättningen ökat med 18 %. Branschen har i det närmaste fördubblat sin omsättning sedan 2004.

Våra nyckeltal för året 2007:

  • 20.000 personer jobbade någon gång i ett bemanningsföretag.
  • 3.000 rekryteringar utfördes
  • De 35 största företagen omsatte 16 miljarder med 43.000 årsanställda.
  • De 125 största företagen omsatte 20 miljarder kronor med 55.000 årsanställda.

Totalt har bransch- och arbetsgivarorganisationen nästan 500 medlemsföretag.

Rekryteringstjänsten mycket populär

Uthyrning av personal utgör 90 % av branschens omsättning. Rekryteringstjänsten har nära nog fördubblat sin omsättning, vilket innebär att 13 000 rekryteringar har utförts. Tjänsteområdena omställning och entreprenad har minskat. Omställningsuppdrag utförs i större utsträckning i sämre konjunktur, medan kundföretag verkar föredra inhyrd personal i stället för entreprenader.

Stabila yrkesområden

Samtliga yrkesområden uppvisar tillväxt tal för 2007. Uthyrning inom tele/callcenter växte starkast under 2007 (+129%) – dock från en låg nivå. Lager/industri, kontor/ekonomi och ekonomi/finans stod för närmare 70 % av hela omsättningen.

Branschen expanderar i regionalt perspektiv

Samtliga regioner utanför Storstockholm visar på omsättningsökningar på mellan 30-40 procent.

Läs hela Bemanningsindikatorn 2007 (pdf)