Bemanningsindikatorn 2006

Den rekordstarka utvecklingen inom Bemanningsbranschen fortsätter och vi ser idag inga tecken på avmattning för 2007.

Vi har i varje kvartalsrapport de senaste åren kunnat presentera en närmast rekordartad utveckling för Bemanningsföretagens medlemsföretag och det är lika roligt varje gång att se att utvecklingen håller i sig.

Sedan slutet av år 2003, då utvecklingen åter vände uppåt efter ett par års nedgång, har den varit konstant mycket stark och omsättningen har mer än fördubblats. För 2006 kan Bemanningsföretagen visa upp en ökning jämfört med den rekordstarka utvecklingen 2005, på 26 %.

Rekrytering blir ett allt viktigare affärsområde för svenska bemanningsföretag och under 2006 genomförde Bemanningsföretagens medlemmar nära 11 000 enskilda rekryteringsuppdrag och jämfört med 2005 har tjänsteområdet Rekrytering ökat med 62 %.

Det största tjänsteområdet, Uthyrning (som står för drygt 80 % av branschens totala omsättning), går fortsatt väldigt starkt och ökar under 2006 med 38 %.

Totalt var ca 35 000 personer anställda bland Bemanningsföretagens medlemmar 2006, vilket innebär en penetrationsgrad på drygt 0,8%

Fjärde kvartalet 2006 är det nionde kvartalet i rad som branschen visar tillväxt och den totala omsättningen sett till Bemanningsföretagens samtliga medlemmar närmade sig 14,5 miljarder kronor under 2006, vilket utgör drygt 1,7 % av BNP. Utvecklingen är mycket glädjande och bekräftar det våra medlemsföretag varje dag möter i intresse och visat förtroende hos landets företag. Vi har därför all anledning att tro att utvecklingen håller i sig och att vi går en spännande utveckling till mötes.

Läs hela Bemanningsindikatorn 2006 (pdf)