Bemanningsindikatorn 2005

Det börjar nästan bli en tradition att i förordet till Bemanningsindikatorn skriva att det går mycket bra för bemanningsföretagen, för faktum är att branschen under 2005 har visat upp en utveckling som varit utomordentlig. Under året har omsättningen ökat med nästan 30 % jämfört med 2004 och branschen omsätter nu drygt 10 miljarder kronor.

Också det fjärde kvartalet 2005 har varit ett rekordkvartal. Procentuellt sett har tillväxttakten mattats något jämfört med motsvarande period föregående år, men i faktiska belopp slår branschen nya rekord och omsätter under årets sista tre månader nästan 3 miljarder kronor.

Omsättningsutvecklingen per tjänsteområde ser i huvudsak ut som tidigare, där Uthyrning fortfarande är det dominerande tjänsteområdet i branschen men där Entreprenad, Rekrytering och Outplacement fortsätter att växa kraftigt.

Inom de olika yrkesområdena uppvisar det fjärde kvartalet en stor uppgång för de tekniska jobben. Yrkesområdet teknik ökar med 220 % jämfört med motsvarande kvartal förra året och omsätter under sista kvartalet 2005 lika mycket som under årets första nio månader tillsammans.

Vi ser i vårt dagliga arbete det ökade intresset bland landets företag att arbeta tillsammans med ett bemanningsföretag och vi vet att vi för många människor är ett sätt att komma in på arbetsmarknaden. I Bemanningsindikatorn får vi detta bekräftat svart på vitt. Under 2005 var 105 000 människor någon gång anställda i ett bemanningsföretag och vi visar än mer tydligt att vi är ett reellt alternativ på arbetsmarknaden och att vi skapar den rörlighet på arbetsmarknaden som är så önskvärd.

Läs hela Bemanningsindikatorn 2005 (pdf)