Bemanningsindikatorn 2001

Sammanställningen baseras på uppgifter från samtliga medlemsföretag. Syftet med statistiken är att dels ge omvärlden en enhetlig bild av branschen i siffror dels ge medlemsföretagen ett underlag för jämförande branschinformation och en bild av branschen och dess delar.

Materialet som visas i bildform kan användas även i externa sammanhang. Det detaljerade siffermaterialet delges endast medlemsföretagen för egen bransch- och företagsanalys. Siffermaterialet tillhandahålles även elektroniskt.

Läs hela Bemanningsindikatorn 2001 (pdf)