Bemanningsföretag: ett sätt för invandrare att nå den reguljära arbetsmarknaden?

Pernilla Andersson och Eskil Wadensjö

Bemanningsföretagen: ett sätt för invandrare att nå den reguljära arbetsmarknaden? är en del i SOU 2004:21, Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten.

Utredningen hittar du på Regeringens hemsida.