Bemanningsbarometern Q4 2012: Goda utsikter

Företagens förväntningar för resterande 2012 pekar uppåt. Drygt hälften av företagen, 63 procent, ser en ökad efterfrågan.

En fjärdedel förväntar sig oförändrat läge, medan 13 procent ser en minskning i efterfrågan av bemanningstjänster framför sig. Nettotalet är 50. Nettotalet för Q3 var 40.

Samtidigt ser 38 procent av företagen behov av nyanställningar. Knappt hälften tror sig bibehålla nuvarande personalstyrka, medan 14 procent ser personalminskningar framför sig. Nettotalet är 24. Nettotalet för Q3 var 40.

Jämfört med tidigare kvartalet 2012 är förväntningarna på efterfrågan framöver starkare, medan beohvet av nyanställningar minskat.

Läs Barometern

Läs mer

Läs tidigare Bemanningsbarometrar