Bemanningsbarometern Q1 2011

En bransch som glöder. Konkurrensen hårdnar om de högkvalificerade medarbetarna.

Bemanningsbarometern Q1 2011

Bemanningsbarometern är sammanställd av information från Konjunkturinstitutet. Bemanningsbarometern utkommer en gång i kvartalet.