Bemanningsanställda på svensk arbetsmarknad

Bemanningsbranschen får ofta agera slagpåse i den mediala debatten.

Inte sällan hörs påståenden om att de som arbetar där är "daglönare" med dåliga och osäkra arbetsförhållanden och att det inte är fråga om riktiga jobb. Det framgår av en ny rapport från Svenskt Näringsliv.