Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling

Annika Berg

En studie av svensk rätt och kollektivavtalsregering med komparativa inslag.

Beställning 046-222 10 16.