Anställda och penetrationsgrad 2011

62 900 årsanställda i bemanningsbranschen 2011. Samtliga medlemsföretag i Bemanningsföretagen har tillfrågats om total omsättning, antal årsanställda samt antal utskickade kontrollbesked under 2011, detta för att få en uppfattning om vad bemanningsbranschen omsätter samt hur många anställda den har. Av 431 medlemsföretag svarade 274, vilket innebär en svarsfrekvens på 64 procent. Totalt omsatte de 24,3 miljarder kronor under 2011.

Rapporten innehåller antal årsanställda, antal personer och penetrationsgrad i Bemanningsbranschen.