Anställda och penetrationsgrad 2010

60 100 årsanställda i bemanningsbranschen 2010. Samtliga medlemsföretag i Bemanningsföretagen har tillfrågats om total omsättning, antal årsanställda samt antal utskickade kontrollbesked under 2010, detta för att få en uppfattning om vad bemanningsbranschen omsätter samt hur många anställda den har. Av 419 medlemsföretag svarade 315, vilket innebär en svarsfrekvens på 75 procent. Totalt omsatte de 19,6 miljarder kronor under 2010.

Rapporten innehåller antal årsanställda, antal personer och penetrationsgrad i Bemanningsbranschen.