Anställda och penetrationsgrad 2009

46 100 årsanställda i bemanningsbranschen 2009. Samtliga 355 medlemsföretag har tillfrågats om total omsättning, antalet årsanställda samt antal utskickade kontrollbesked under 2009, detta för att få en uppfattning om vad bemanningsbranschen omsätter samt hur många anställda den har. 269 medlemsföretag svarade vilket innebär en svarsfrekvens på 76 procent. Totalt omsatte de 15,7 miljarder kronor under 2009 vilket är betydligt mindre än 2008.

Rapporten innehåller antal årsanställda, antal personer och penetrationsgrad i Bemanningsbranschen.