Anställda och penetrationsgrad 2008

58 850 årsanställda i bemanningsbranschen 2008. Inför denna rapport har samtliga medlemsföretag tillfrågats om antalet årsanställda, total omsättning samt antal utskickade kontrollbesked under 2008, detta för att få en uppfattning om vad bemanningsbranschen omsätter samt hur många anställda den har. 80 procent av medlemsföretagen svarade jämfört med 68 procent i fjol. Totalt omsatte de 20,2 miljarder kronor under 2008 vilket är något mindre än 2007.

Rapporten innehåller antal årsanställda, antal personer och penetrationsgrad i Bemanningsbranschen.