Åldersfördelning på anställda i bemanningsbranschen

Bemanningsbranschen har mer än tre gånger högre andel anställda i åldersgruppen 18-24 jämfört med näringslivet i stort.

Bemanningsföretagen i Norrbotten har den högsta andelen anställda i åldersgruppen - 59 procent - medan bemanningsföretagen i Halland har den lägsta andelen, 24 procent av de anställda. Vid en sammanslagning av åldersgrupperna 18-24 samt 25-34 framgår att unga, räknat som personer under 35, utgör en majoritet av de anställda i bemanningsbranschen i samtliga län, 71 procent.

Läs rapporten.