Det senaste omställningsavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK gäller sedan den 1 januari 1998 och har gjort det möjligt att välja annan omställningsleverantör än TRR. Detta avspeglas i paragraferna 11, 13 och 14 i avtalet.

Broschyren Att välja omställningsleverantör inom ramen för TRR Trygghetsrådet riktar sig till alla företag som säger upp på grund av arbetsbrist. Våra medlemmar är välkomna att använda den som en del av sin egen marknadsföring.

Broschyren kan beställas gratis i webbshopen under rubriken Informationsmaterial.

Hela broschyren i PDF-format.

Till broschyren hör tre blanketter för kunden att använda vid val av annan omställningsleverantör än TRR. Blanketten fylls i och skickas in till TRR:

Annan omställningsleverantör vid ett specifikt tillfälle (word)

Annan omställningsleverantör fortsättningsvis (word)

Annan omställningsleverantör vid specifikt tillfälle när ingen lokal överenskommelse har träffats (word)

Broschyren är också publicerad på Almegas hemsida så att alla Almegaförbundens medlemmar har tillgång till den.