Omställningsbranschens utveckling

Omställningsbranschen - en viktig del av svensk arbetsmarknad i över fyrtio år.

1972   Första kollektivavtalet med rätt till omställning träffas på svensk arbetsmarknad.
1974 De första svenska omställninsföretaget bildas.
1989 Staten anammar privata sektorns omställningsmodell och bildar Trygghetsstiftelsen.
1991 Förmedling av arbete avregleras - det blir möjligt att bedriva privat arbetsförmedling.
1994 Flera stora organisationer, bland annat Försvarets Materielverk, Posten och Länsförsäkringar, använder privata omställningsföretag i stor skala.
1999 Ericsson använder sig under flera år av omställningsföretag vid förändringsprocesser som berör tusentals medarbetare.
2004 Svenskt Näringsliv och LO ger Trygghetsfonden TSL i uppgift att finansiera omställningsåtgärder för arbetare i privat sektor. Uppsagda arbetare får därmed rätt att tillsammans med lokala parterna välja omställnings-företag.
2008 Genom Jobbcoachreformen ger Arbetsförmedlingen tiotusentals arbetssökande möjlighet att också själva välja omställningleveratör.
2009 Auktorisation för omställningsföretag införs av Bemanningsföretagen på uppdrag av medlemmarna för att kvalitetssäkra tjänsten.
2012 Kommun- och Landstingssektorn skapar ett omställningsavtal likande det statliga omställningsavtalet.