Kvalitet och trygghet

Sedan 2009 finns en särskild auktorisation för omställningsföretag.

Ett auktoriserat omställningsföretag är bundet av kollektivavtal, tillämpar branschens etiska regler och har ansvarsförsäkring.

Ett omställningsföretag måste ha en dokumenterad process, kvalitetssystem, beskrivna kompetensprofiler och referenser för att vara auktoriserat.

Transparens och kontroll av parterna

Samtliga 14 LO-förbund, Unionen och Akademikerförbunden, bland annat Sveriges Ingenjörer, Jusek och Civilekonomerna är avtalsparter.

De auktoriserade företagen granskas varje år av den partsammansatta auktorisationsnämnden där såväl branschen som de fackliga organisationerna är företrädda.

Företag som förlorar auktorisationen i samband med tillsyn utesluts.