Att välja omställningsföretag

Som medarbetare, chef eller facklig kan du behöva välja en leverantör av omställningstjänster. För många är det en ny situation. Vad är viktigt att tänka på när du ska välja omställningsleverantör?

Ta dig tid och fundera noga på vad du bedömer som viktigt i den givna situationen.

Och känn efter också. Framgången i omställningsarbete bygger på att du har förtroende för den som ska hjälpa dig eller andra vidare.

Exempel på frågor till ett omställningsföretag:

  • Vilka resultat har ni?
  • Hur arbetar ni?
  • Är ni auktoriserade?
  • Hur är ni verksamma här på orten?
  • Vad har ert företag för erfarenheter?
  • Har ni några referenser?