Smarta sanningar om branschen

Visste du att: Vanligaste anställningsformen på bemanningsföretag är en tillsvidareanställning!

En anställning på bemanningsföretag skiljer sig från vissa andra typer av anställningar främst på så sätt att arbetet inte utförs hos den arbetsgivare som man är anställd av, utan hos en annan arbetsgivare som också står för arbetsledningen. Men det gäller inte bara bemanningsbranschen, inte heller it-konsulter, städare, organisationskonsulter och väktare jobbar på samma plats som sin arbetsgivare. Anställningstrygghet, semester, pension och arbetsmarknadsförsäkringar fungerar precis som i andra branscher.

Vanligaste anställningsformen på bemanningsföretag är en tillsvidareanställning. Bemanningsbranschen kombinerar trygghet med rörlighet för såväl arbetstagare som arbetsgivare.

Bemanningsbranschen bidrar till att öka rörligheten på arbetsmarknaden.

Den svenska bemanningsbranschen är unik ur ett europeiskt perspektiv tack vare egna kollektivavtal som skapar stabilitet och trygghet.

Medlemskap i Bemanningsföretagen förutsätter auktorisation, vilket bland annat omfattar krav på kollektivavtal, jämställdhetsplan och etiska regler samt medför en årlig granskning av en partssammansatt nämnd.

Bemanningsbranschen skapar trygghet för arbetstagarna. Lön, anställningsform och andra villkor regleras i kollektivavtal. Man får alltid lön, även när man inte är uthyrd på uppdrag. Samma arbetsrättsliga regler gäller som på arbetsmarknaden i övrigt. Erfarenheter från flera branschers och arbetssituationer är meriterande och bygger successivt upp individens attraktivitet och nätverk på arbetsmarknaden.

Bemanningsbranschen förenklar arbetsmarknadsinträdet för samtliga. Studenter kan kombinera studier med arbete och arbetssökande ges möjligheter att prova nya branscher, och samtidigt få nya erfarenheter. Seniorer kan anpassa arbetsintensitet efter intresse, ork och ekonomi.

Den svenska bemanningsbranschen når redan de mål som EU:s bemanningsdirektiv syftar till.