Bemanningsbranschens fördelar för samhället

Våra företags bidrag till arbetsmarknaden och samhällsekonomin.

fordelar.gif

Jobbredovisare

Auktoriserade företag tränger undan oseriösa och skapar vita jobb.

Jobbkompletterare

Bemanningsföretag skapar fler jobbmöjligheter för flera människor - unga, seniorer och karriärbytare erbjuds jobbmöjligheter som annars inte skulle funnits.

Jobbpusslare

Bemanningsföretagen skapar jobb som annars inte skulle finnas - sammanför enstaka, åtskilda och fragmenterade arbetsuppgifter till hela ansällninga.

Jobbmaximerare

Bemanningsföretagen bemannar en mängd enstaka projekt och uppdrag.

Jobbförmedlare

Tillsammans med arbetsförmedlingen förmedlas över 200 000 jobb årligen.

Jobbunderlättare

Bemanningsföretag minskar andra arbetsgivares trösklar - skapar därmed jobbmöjligheter för människor i utanförskap.