Milstolpar i bemanningsbranschens historia

Viktiga årtal för den moderna bemanningsbranschen, som den ser ut idag.

Milstolpar-NY

1988
Kollektivavtal för tjänstemän

1993
Avreglering

2000
Kollektivavtal för arbetare

2003
Egen bransch- och arbetsgivarorganistion

2007
Auktorisation för alla medlemmar

2009
Kollektiavtal för läkare

2009
Autorisation för omställningsföretag

2016
Autorisation för rekryteringsföretag