Bemanningsbranschens fördelar för individen

  • Bemanningsbranschen finns i karriären under livets olika skeden, från ungdom tilll senior.
  • Ger fler val för arbetslösa. Möjligheter att rycka in där och när det behövs jobb hos företagen. Skapar jobb som annars inte finns.

  • Avidentifierar ansökningar och motverkar diskriminering.

  • Frihet och kompetensutveckling. Ger ett konkurrenskraftigt CV.

  • Arbetstagarflexibilitet ger erfarenhet från olika branscher, möjighet att skräddarsy karriären allt efter livets olika skeden, t ex blanda studier, barn och arbete.

  • Motverkar yrkesinlåsning eller arbetsplatsinlåsning - skapar rörlighet. Skapar möjligheter att bryta upp, börja om och växa med nya arbetspartn
  • Ger ett stort nätverk, meriterande kunskaer och stora karriärmöjligheter.

individen.gif