Bemanningsbranschen hjälper mer än fem miljoner företag över hela världen varje år. I hela världen hjälper bemanningsbranschen 71,9 miljoner människor till jobb.

Bemanningsbranschen står för ca 1,6 % av hela världens arbetsmarknad.

De största marknaderna är (procenttal visar del av hela bemanningsbranschen):

Europa 29,5%
Kina 23,1 %
USA 21%
Japan 10,1%

De anställda i bemanningsföretagen finns i alla åldergrupper:

15 % är under 21 år
24 % är 21 – 15 år
26 % är 26 – 30 år
25 % är 31 – 45 år
14 % är över 45 år

De största sektorerna inom den globala bemanningsbranschen är (procenttal visar del av hela bemanningsbranschen):

Servicesektorn 40 %
Tillverkningsindustri 32 %
Byggindustrin 10 %
Offentlig förvaltning 8 %
Jordbruk 3 %
Övrigt 17 %

källa: CIETTs rapport "Employment & Recruitment Industry in 2014-2015"
2016 bytte CIETT namn till World Employment Confederation