Fakta om branschen

Det här är bemanningsbranschen i Sverige.

Fakta om branschen
Det här är bemanningsbranschen i Sverige 2016.

Antal företag
Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med mer än 600 medlemsföretag, varav 530 är auktoriserade.

Antal anställda
Branschen har 76 300 årsanställda.

Branschen satte drygt 220 000 personer i jobb under 2016 via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

Andelen som jobbar inom bemanningsbranschen
Av den sysselsatta befolkningen jobbar cirka 1,6 procent i ett bemanningsföretag.

Omsättning totalt
Omsättningen i de 35 största medlemsföretagen var 27,1 miljarder kronor. Medlemmarnas totala omsättning uppgick uppskattningsvis till 31,4 miljarder kronor.

Källor: Bemanningföretagens årsrapport 2016 och Kvartalsrapporten Q4 2016 från Inquiry Financial. 

Läs mer om Bemanningsföretagens statistik, här finns länkar till omsättningsstatistiken Bemanningsindikatorn och Topp 25-listorna.