De som jobbar i bemanningsbranschen

Sexton punkter om de som jobbar i bemanningsbranschen ur rapporten Jobbet i bemanningsbranschen.

1. Närmare hälften av de bemanningsanställda är under 29 år. Men de äldre arbetstagarna lyser inte heller med sin frånvaro. En tredjedel är 30-44 år gamla. Därtill är närmare en femtedel över 45 år.

2. Könsfördelningen i branschen har förändrats under 2000-talet. Från stark kvinnodominans till allt fler män.

3. Jobb i privat sektor är vanligast, även om jobb i andra sektorer i dag utgör en tredjedel av jobben.

4. Största delen av de anställda är tjänstemän och akademiker och mindre än en tredjedel är verksamma inom något LO-område.

5. Kontors- och administrationsjobben är fortfarande de vanligaste, även om akademikerjobb inom it, ekonomi och juridik tillkommit i snabb takt. Därtill är jobben inom industri och lager en förhållandevis stor andel.

6. Hälften av de anställda har akademisk examen och något mindre andel har gymnasieexamen.

7. De allra flesta jobbar heltid och har jobbat mer än två år i branschen

8. Innan bemanningsjobbet var man i huvudsak arbetslös, studerade eller hade fast jobb hos annan arbetsgivare.

9. Till fördelarna med bemanningsjobb ses att man med en anställning kan få erfarenhet från en mängd arbetsplatser och möjligheter att själv välja arbetstid och arbetsplats.

10. De flesta har fått jobbet via internetkanaler samt vänner och bekanta. Nästan ingen har fått jobb genom tidningsannons, skola eller arbetsförmedling.

11. Nästan hälften har fått jobbet inom en (1) vecka efter att de kontaktat bemanningsföretaget.

12. De bemanningsanställda är mycket nöjda med hur de bemöts av kundföretagens anställda och chefer. De känner sig välkomna.

13. Det förekommer rörlighet mellan bemanningsföretag och kundföretag. Mer än var tionde har tackat nej till jobberbjudande från kunden. Hälften skulle tacka ja till fast jobb hos kunden.

14. Bemanningsanställda vänder sig i första hand direkt till arbetsgivaren i frågor gällande arbetsförhållanden. I mindre utsträckning föreligger behov av facklig kontakt.

15. Var femte bemanningskonsult har fått utbildning mer än två dagar det senaste året, drygt var tionde en dag, medan drygt hälften inte fått utbildning det senaste året. Över hälften anger att de kunnat utnyttja och utveckla sin kompetens.

16. Mer än hälften av de bemanningsanställda kan rekommendera bemanningsjobb för sina vänner och bekanta.