För indivden, företaget och samhället

Bemanningsbranschen är en viktig del av en dynamisk arbetsmarknad.

Branschen erbjuder en unik kombination av rörlighet, trygghet och mångfald för alla parter: för individen, för företaget och för samhället. Det är till exempel tydligt att bemanningsföretagens rekryteringssystem öppnar upp arbetsmarknaden för grupper som är underrepresenterade på arbetsmarknaden i övrigt. En anställning på bemanningsföretag underlättar även för kombination av arbete och studier eller arbete och utfasning. Dessa fördelar, och många andra, gör att bemanningsbranschen bättre kan tillvarata den mångfald av kompetens som finns i landet. Det i sin tur gör att det för den enskilde individen finns fler alternativ att välja mellan.

alla.gif