Vem bestämmer?

När du är anställd på bemanningsföretag jobbar du på en annan plats än din arbetsgivare. Det är bemanningsföretaget som bestämmer var du ska jobba. På din arbetsplats, företaget som du är utbokad till, har du en arbetsledare som talar om vad du ska arbeta med. I det här avsnittet går vi igenom vem som bestämmer vad.

Vem är chef och vem ansvarar för vad?
Man kan säga att du har två chefer. En är chef över din anställning och det är din chef på bemanningsföretaget som anställt dig. När du har frågor om din anställning, eller vilka rättigheter och skyldigheter du har, är det den personen du ska prata med. Sedan har du en arbetsledare på det kundföretag som du är uthyrd till som är chef över dina arbetsuppgifter. Den personen ska du prata med om dina dagliga uppgifter och rutiner.

Bemanningsföretaget och kunden delar på ansvaret för din arbetsmiljö. Därför ska du ha kontakt med ditt bemanningsföretag när du är uthyrd och berätta hur du har det.

I begreppet arbetsmiljö ingår sociala aspekter som mobbning eller trakasserier, men även till exempel bra arbetsställning. Om du har problem ska du alltid i första hand vända dig till din chef på bemanningsföretaget.