Vad händer om?

Ibland händer något som gör att du inte går till jobbet som vanligt. I det här avsnittet tar vi upp hur det fungerar vid förändringar och olika anledningar till frånvaro.

Semester
Enligt semesterlagen och kollektivavtalet har du rätt till 25 dagars semester per år. Om du får betald semester beror på när du började din anställning eftersom semesterlönen beräknas på din intjänade lön. Din semesterlön beror på hur mycket du tjänar och hur länge du arbetat. Upphör din anställning betalas innestående semesterersättning ut vid slutlönen.

Tjänstledighet
Du har rätt att vara tjänstledig till exempel för studier och föräldraledighet. Du ansöker om tjänstledighet hos ditt bemanningsföretag.

Sjukdom och vård av barn
Om du blir sjuk ska du meddela bemanningsföretaget så snabbt som möjligt. Så fort du vet när du kommer att återgå till arbetet ska du meddela även det. Är du sjuk mer än en vecka i sträck måste du ha ett läkarintyg som du ger bemanningsföretaget. Anmäl din frånvaro vid vård av sjukt barn på samma sätt som vid sjukdom.

Pension och försäkringar
Bemanningsföretag har samma försäkringvillkor som övriga företag på den privata arbetsmarknaden, det vill säga pensionsförsäkring, tjänstegrupplivförsäkring, arbetsskadeförsäkring, sjukförsäkring och omställningsförsäkringar. Ditt bemanningsföretag har information om vilka försäkringar som gäller för dig.

Ledighet med lön
Det finns tillfällen när du kan ta en kort ledighet, högst en dag, med bibehållen lön. Detta kallas för permission. Vilka permissionsregler som gäller för dig står i ditt kollektivavtal.