Ordlista

Arbetsgivare

En arbetsgivare är en juridisk eller fysisk person som upprättar ett anställningsavtal med en arbetstagare om att mot en viss
bestämd ersättning få tillbaka en arbetsprestation.

Anställningsbevis

Anställningsbevis är detsamma som anställningsavtal eller anställningskontrakt och det är ditt personliga avtal med bemanningsföretaget som anställer dig.

Anställningsformer

Vilken anställningsform du får kan bero på hur länge du ska arbeta – tillsvidare eller någon form av visstidsanställning.

Anställningsvillkor

Anställningsvillkoren är de villkor som gäller för din anställning, till exempel anställningsform, arbetstid, lön, semester och försäkring. Vissa anställningsvillkor står i anställningsbeviset, andra i kollektivavtalet.

Bemanningsföretag

Ett företag som sysslar med personaluthyrning, personalentreprenad, rekrytering, omplacering eller jobbförmedling.

Garanti

Ersättning när du inte har uppdrag hos kund.

GFL

Genomsnittligt förtjänstläge innebär att den som är uthyrd ska ha en lön som baseras på vad jämförbara yrkesgrupper tjänar i genomsnitt på den arbetsplats personen bokas ut till. GFL baseras på T+P (se T+P).

Helglön

Helglön är när en timavlönad arbetare får lön för helgdagar som ligger på en vardag.

Jobbförmedlng

Bemanningsföretaget hjälper arbetssökande till jobb. Jobbförmedling är ett komplement till arbetsförmedlingarna.

Kollektivavtal

Förhållandet mellan företaget och de anställda regleras normalt genom kollektivavtal och tillämpas både på organiserade och icke
organiserade arbetstagare.

Kundföretag

Det företag som hyr personal av bemanningsföretaget.

Omställning

Bemanningsföretaget hjälper till vid personalminskning hos kundföretaget. Kundens medarbetare omplaceras inom företaget eller till andra företag eller utbildas som förberedelse till nytt jobb.

Omställningsförsäkring eller Omställningsstöd

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist kan en uppsagd arbetstagare få ett stöd och/eller bidrag som betalas ut av Trygghetsfonden TSL eller TRR Trygghetsrådet.

Personalentreprenad

Bemanningsföretaget bemannar en hel avdelning, en process eller en verksamhet åt kunden, till exempel kundtjänst eller ekonomiavdelning. Bemanningsföretaget står för arbetsledningen.

Personaluthyrning

Bemanningsföretaget hyr ut sina anställda till kundföretaget. Kunden står för arbetsledningen.

Prestationslön

Som tjänsteman har man en garanterad lön för minst 133 timmar per månad. När en tjänsteman arbetar fler timmar en månad får personen en särskild prestationslön för de överskridande timmarna.

Provanställning

Tjänstemän kan anställas på prov, en provanställning kan pågå i max sex månader.

Rekrytering

Bemanningsföretaget sköter hela rekryteringsprocessen åt kundföretaget när kunden ska anställda – söker rätt personer, intervjuar, tar referenser och presenterar personen för kundföretaget. Personen anställs av kunden.

T+P

Beräkningen för GFL (se GFL) görs utifrån den tidlön och/eller den prestationslön som kundföretagets anställda har.

Semesterersättning

Semesterersättningen är en procentandel av lönen som läggs undan varje månad av arbetsgivaren. Den anställde får sedan den ersättning
som har arbetats ihop när han eller hon tar ut sin semester.

Tidsbegränsad anställning

Vid tidsbegränsade anställningar är anställningen begränsad i tiden genom anställningsavtalet. En tidsbegränsad anställning måste
vara särskilt avtalad mellan arbetsgivaren och den anställde.

Tillsvidareanställd

En anställningsform som innebär att anställningsavtalet råder tills vidare, vilket innebär att anställningen inte har något slutdatum.
Detta är vad som brukar kallas “fast anställning”

Tjänstgöringsområde

Det geografiska område som du, som uthyrd, kan komma att arbeta inom.

Utbokad eller uthyrd

När du har uppdrag hos kundföretag.