Min lön

Du är alltid garanterad en viss inkomst men hur många timmar du är uthyrd, och antalet arbetstimmar per månad, kan variera och det kan påverka din lön. Hur din lön beräknas skiljer sig beroende på om du är arbetare eller tjänsteman. Här förklarar vi hur lönesystemen fungerar.

Vad händer om du inte har uppdrag?
Du är garanterad en viss inkomst varje månad som är oberoende av hur många timmar du är uthyrd. Däremot är du inte garanterad ett visst antal uthyrda timmar per månad. Ordinarie arbetstid är 40 timmar per vecka men kan vara kortare om kunden har kortare ordinarie arbetstid.

Så här kan du påverka din lön
Din lön påverkas av antalet timmar som du är utbokad, vilket i sin tur påverkas av efterfrågan från kundföretagen. Självklart är det alltid bra om du breddar din kompetens så att du kan lösa fler av kundens behov. Dessutom är kundföretagen viktiga kontakter som antingen kan vilja hyra dig igen eller
rekommendera dig till andra kunder.

Skärmklipp

Tänk på din lön som en årslön
Som anställd i ett bemanningsföretag kan du få olika mycket i lön olika månader beroende på hur många timmar du jobbar. Din lön påverkas av bland annat hur lång månaden är och om det är många helgdagar - eftersom det påverkar hur många dagar och därmed timmar du kan jobba.

Det kan vara en bra idé att lägga undan lite de månader du tjänar mer så att det jämnar ut sig under året. Tänk på din lön som en årslön istället för en månadslön. Antalet arbetstimmar per månad kan variera mellan 131 och 184. 

Hur beräknas min lön om jag är tjänsteman
Du har en garanterad lön för minst 133 timmar per månad (150 timmar per månad efter 18 månaders sammanhängande anställning.

Om du arbetar fler timmar än så får du en särskild prestationslön för dessa timmar.

Se en kort introduktionsfilm om prestationslönesystemet:

 

SkärmklippSkärmklipp2

Hur beräknas min lön om jag är arbetare
Om din anställning omfattas av avtalet för arbetare så följer din lön kundföretagens löneläge och du tjänar i snitt lika mycket som de anställda på kundföretaget som har arbetsuppgifter som motsvarar dina. Detta brukar kallas för GFL (genomsnittligt förtjänstläge) eller T+P (tidlön + prestationslön). Din lön kommer därför att variera från uppdrag till uppdrag. Kollektivavtalet innehåller regler om Garanti som i vissa fall kan utbetalas mellan uppdrag.

Läs mer om GFL och se en kort introduktionsfilm.

Du som har timlön och är tillsvidareanställd eller har en tidsbegränsad anställning i mer än tre månader har rätt till helglön. Den betalas ut för vissa helgdagar enligt reglerna i kollektivavtalet.


 

Frågor om lönen?

Kontakta ditt lönekontor så hjälper de dig.

Särskilda lönevillkor i vårdsektorn

För sjuksköterskor och några andra yrken inom vårdsektorn gäller särskilda löne- och anställningsvillkor. Tala med din arbetsgivare.

LÄS MER
GFL - så här fungerar det