Innan och när du börjar

I det här avsnittet tar vi upp några saker som är bra att veta när du ska skriva på ditt anställningsavtal och vad det avtalet ska innehålla.

Arbetare eller tjänsteman?
Av ditt anställningsavtal framgår om du är arbetare eller tjänsteman. Det beror på vilka arbetsuppgifter du utför och var du arbetar. I vissa frågor gäller samma regler oberoende av om du är arbetare eller tjänsteman. En del regler är olika. Fortsättningsvis kommer vi i handboken att använda rött för information specifik för dig som arbetare och blått för tjänstemän så att du enkelt kan se vilka regler som gäller för just din anställning i de fall där reglerna skiljer sig. För sjuksköterskor och några andra yrken inom vårdsektorn gäller särskilda löne- och anställningsvillkor. Tala med din arbetsgivare.

tjansteman.gif

Anställningsformer
Bemanningsföretagen har i grunden samma anställningsformer som andra arbetsgivare, vilket innebär att du kan vara tillsvidareanställd eller ha en tidsbegränsad anställning. Tillsvidareanställning, som har en reglerad uppsägningstid, kallas också ibland för fast anställning. En tidsbegränsad anställning har alltid ett förutbestämt slutdatum.

Anställningsbevis
Detta är ett avtal mellan dig och bemanningsföretaget som handlar om din anställning. Avtalet visar vilken överenskommelse du och bemanningsföretaget gjort, det vill säga vilka rättigheter och skyldigheter du, och det, har. På anställningsbeviset ska det stå när anställningen börjar, om det är en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning, arbetets omfattning, lön och vilket kollektivavtal som tillämpas. Om du har frågor om dina anställningsvillkor
ska du vända dig till bemanningsföretaget.