Arbetsskyldighet

I det här avsnittet tar vi upp regler kring din uthyrning som till exempel inom vilket område du kan bli utbokad på uppdrag, hur du gör när du inte har uppdrag och om du har rätt att avstå från uppdrag.

Arbetsuppgifter
Som anställd i ett bemanningsföretag har du skyldighet att utföra de arbetsuppgifter som ditt kollektivavtal omfattar (tjänsteman eller arbetare).

Var du jobbar
När du är anställd av ett bemanningsföretag är din uppgift att jobba på kundernas arbetsplatser. Ibland är det i grannhuset, ibland längre bort. Det område inom vilket du kan bli utbokad kallas för ditt tjänstgöringsområde och det finns specificerat i ditt anställningsavtal eller i en separat bilaga.

Hur länge varar ett uppdrag?
Längden på dina uppdrag kan variera mycket. Du kan vara utbokad för endast en dag, några månader eller mer än ett år.

Arbetstider
Huvudregeln är att arbetstiderna är samma för dig som för de anställda på kundföretaget.

tjanstemannej.gif

Tillgänglighet
Ibland kommer du inte att vara utbokad. Då ska du ändå vara tillgänglig för utbokning med kort varsel, du kan inte resa bort eller stänga av telefonen utan att komma överens om detta med bemanningsföretaget. Du kommer att få information om mellan vilka tider du ska finnas tillgänglig för att få nya uppdrag. Hur lång tid i förväg du får reda på uppdraget varierar.

Om du inte trivs
Du kommer att vara på olika typer av arbetsplatser och på någon av dem kanske du upplever att du har ett problem av något slag. Det är viktigt att du pratar med din chef på bemanningsföretaget om hur du har det på kundföretaget.