Vem ingår?

Vem som ska ingå i den jämförbara gruppen bestäms utifrån arbetsuppgift. Anställningstid, kompetens, erfarenhet eller ålder har ingen betydelse om arbetsuppgifterna är desamma.

Vid fastställande av jämförbar grupp utgör ett avgränsat arbetsställe/verksamhetsområde en enhet. Skulle en enhet inom sig ha olika yrkesgrupper med tydliga skillnader i uppgifter, befogenheter och lönesättning använder du en relevant grupp inom enheten som jämförelseobjekt. Den inhyrda personalen ska erhålla en lön baserad på lönen för kundföretagets samtliga anställda på arbetsplatsen, som tillhör den jämförbara gruppen.

Så här sätts inhyrds personals lön

vemingar.gif