Jämförbar grupp

Förkortningen GFL står för genomsnittligt förtjänstläge. Enligt bemanningsavtalet ska lönen för inhyrda arbetare motsvara det genomsnittliga förtjänstläget för en jämförbar grupp hos dig.

För att beräkna GFL ska du börja med att identifiera vilka arbetare hos dig som gör samma arbetsuppgifter som de som du ska hyra in.

Dessa utgör den jämförbara gruppen. Denna grupps genomsnittliga förtjänstläge används för att bestämma lönen för inhyrd personal.