Alternativregeln

GFL kan också fastställas genom överenskommelse, den så kallade alternativregeln. Ditt företag och din lokala fackliga organisation träffar då överenskommelse om vilket förtjänstläge en jämförbar grupp har. Överenskommelsen ska innehålla bestämmelser om tid och arbetsuppgifter och bekräftas av fackets avdelning.

  1. Kundföretaget och fackets lokala klubb identifierar jämförbar grupp och kommer överen om gruppens genomsnittliga förtjänstläge.
  2. Fackets avdelning granskar och godkänner överenskommelsen.
  3. Bemanningsföretaget och dess fackförbund bekräftar överenskommelsen i ett lokalt avtal.

Överenskommelsen gäller tills den sägs upp ellervid avtalad tidpunkt. Kom ihåg att den ska ses över vid förändringar i ert kollektivavtal eller lönerevision. Det är frivilligt att komma överens enligt alternativregeln. Kommer man inte överens är det ditt ansvar att se till att underlaget till GFL är korrekt (se sid 8-9)

Fördelen med att komma överens enligt alternativregeln är att alla inblandade får ta del av samma information och att du inte riskerar diskussion om förtjänstläget i efterhand.