GDPR - Dataskyddsförordningen förändrar sättet att hantera personuppgifter. Bemanningsföretagen, Almega och Svensk Näringsliv driver ett arbete med att se över vad det kommer att innebära för medlemmarna.

Ett reformarbete pågår på dataskyddsområdet och PuL kommer att ersättas av EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), den svenska dataskyddslagen samt viss övrig sektorsspecifik lagstiftning. Dataskyddsförordningen börjar gälla den 25 maj 2018.

Förordningen är generell och gäller för alla branscher. Med många öppna frågor står de flesta branscher nu inför en stor utmaning i hur förordningen ska implementeras på ett korrekt sätt.

Dataskyddsförordningen ger branschorganisationer möjlighet att ta fram en uppförandekod för att specificera tillämpningen och på så sätt underlätta för företag att följa förordningen. Bemanningsföretagen har satt samman en arbetsgrupp för att identifiera frågeställningar som kan vara relevanta för en sådan uppförandekod.