Arbetsmiljö

arbetsmiljo_660px(1).jpg

Att bemanningsanställda har en god arbetsmiljö är viktigt inte bara för individen, utan även för företagen, då de är bemanningsföretagens viktigaste tillgång. Arbetsmiljö handlar om alla faktorer som påverkar arbetstagaren på jobbet. Både bemanningsföretaget och kundföretaget har ansvar för den bemanningsanställdes arbetsmiljö, men det finns även ett ansvar hos arbetstagaren; att använda föreskriven skyddsutrustning och vidta de åtgärder som krävs för att göra arbetet så säkert som möjligt. Bemanningsföretagen ansvarar för utbildning och rehabilitering.

Systematiskt arbete

Arbetsmiljöarbete ska bedrivas systematiskt, och syftet är att skapa metoder som säkerställer att kraven i arbetsmiljölagen uppfylls. Vid eventuella olyckor ska kundföretaget meddela detta till bemanningsföretaget, som i sin tur har skyldighet att anmäla olyckan till Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljön berör alla anställda på en arbetsplats, eventuella risker hotar såväl bemanningsanställda som icke bemanningsanställda.

Checklistor

Tillsammans med Prevent har Bemanningsföretagen utvecklat checklistor som ska hjälpa till i strävan efter att göra de bemanningsanställdas arbetsmiljö så god och säker som möjligt. Även på Arbetsmiljöverkets hemsida kan man hitta checklistor.

Arbetsmiljö för medlemmar

På Bemanningsföretagen finns arbetsmiljöexperter som medlemmarna kan vända sig till för rådgivning och Arbetsgivarguiden för fördjupning.