Under hösten har Bemanningsföretagen bedrivit en lobbyarbete för att beskriva riskerna med att vi uteslutits från Etableringsanställnings-överenskommelsen. Artiklar, insändare, debattartiklar har skrivits och publicerats, politiker har uppvaktats och en kampanj i sociala medier har genomförts för att beskriva läget. Nedan har vi samlat ett antal artiklar där etableringsanställningarna nämns utifrån Bemanningsföretagens perspektiv.

De viktigaste artiklarna i kronologisk ordning:

28.11.17

https://www.di.se/debatt/bemanningsbolagen-lat-oss-fixa-etableringsjobb/

28.11.17

http://arbetsmarknadsnytt.se/etableringsjobben-helst-ska-statsministern-vara-med/

3.12.17

https://www.di.se/debatt/liberalerna-nej-till-etableringsjobben/

4.12.17

https://www.expressen.se/nyheter/liberalerna-sager-nej-till-etableringsjobb-/

4.12.17

https://www.di.se/ledare/tobias-wikstrom-etableringsjobben-ar-inte-ratt-losning/

5.12.17

https://www.di.se/nyheter/loof-startar-storgral-om-etableringsjobben/

5.12.17

http://arbetsmarknadsnytt.se/lemne-forsta-gangen-lo-gar-med-pa-sankta-lonekostnader/

5.12.17

http://www.dagensarena.se/innehall/lo-forsvarar-etableringsjobb-alliansen-vill-bort-fran-svenska-modellen/

5.12.15

https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/gP7rL1/kd-ledaren-sagar-jobbforslag-hotar-med-lagstiftning

6.12.17

https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/BJRqog/gral-om-etableringsjobb-redan-innan-forhandlingar

6.12.17

https://www.di.se/debatt/arbetsgivarna-felaktigt-om-etableringsanstallning/

7.12.17

https://arbetet.se/2017/12/07/c-och-l-kritiserar-etableringsjobb/

7.12.17

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/strid-om-losningen-for-nyanlandas-jobb

7.12.17
12,35 min in i inslaget konstaterar Annie Lööf: "Bemanningsföretag sysselsätter 50 000 utlandsfödda varje år, det är dubbelt så många som på resten av arbetsmarknaden.

http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/statsministerns-fragestund/statsministerns-fragestund_H5C120171207sf