Svar på insändare ”Respektlöst mot patienter”

Norrbottens-Kuriren: Svar på insändare 2014 01 31 ”Respektlöst mot patienter”

Återigen slås vi att det faktum att landstingen har uppenbara svårigheter att erbjuda medborgarna till och med grundläggande vård. En besökare till läkarstationen i Vuollerim, som hade åkt en lång sträcka för att lämna prover och få träffa en läkare, möttes av beskedet att läkarstationen var stängd. Och inte enbart vid ett utan vid flera tillfällen.

Det som patienten upplevde där kunde enkelt ha kunnat lösas med en stafetläkare. Långa resor, omak, förlorad arbetsinkomst, onödiga transportkostnader och oro hade kunna sparats in. Och framför allt möjligheten för patienten att få träffa en läkare.

Just idag hjälper 949 resursläkare från olika bemanningsföretag till att lösa dylika problem som insändarskribenten beskriver. Under en dag träffar dessa läkare i snitt 12 patienter. Det gör att 11 000 personer får träffa en läkare – i dag, och inte behöver åka tillbaka hem med oförrättat ärende.

Landstinget behöver tydligen se över sin kompetensförsörjning även i Voullerim.

/Henrik Bäckström
Förbundsdirektör Bemanningsföretagen