Bemanningsföretagen – bäst på att sätta folk i arbete

Det är inte Arbetsförmedlingen, utan Sveriges bemanningsföretag som håller i nycklarna. Låt mig förklara varför. Något som vi är bra på är matchningen, det vill säga att kunna hitta rätt människor till lediga jobben. Att göra en felrekrytering kan nämligen bli mycket kostsamt för företagen, så det är viktigt att det sköts professionellt.
Ledare i Mediaplanets Sysselsätt Sverige, bilaga till SvD 30 mars 2014

Traditionellt har Arbetsförmedlingen ansvarat för matchningen, men jag skulle vilja hävda att bemanningsföretagen är den aktör som är snabbast på att sätta folk i arbete. Men det spelar ju ingen roll om jag inte har fakta som stöder mitt påstående, inte sant?

Visste du att nära hälften, 46 procent, av de som kontaktar ett bemanningsföretag får jobb inom en vecka? Det visar rapporten Jobbet i bemanningsbranschen, en studie av de bemanningsanställdas situation 2012.

Snabbaste vägen till jobb

Det råder alltså ingen tvekan om att bemanningsbranschen är snabbaste vägen till jobb. I över 20 år har en bransch som idag har cirka 500 företag arbetat med matchning; rekrytering, uthyrning och omställning.

Varför är vi så bra på att sätta människor i arbete? Först och främst för att vi har den dagliga kontakten med arbetsmarknaden. Vi vet vilka kompetenser som efterfrågas. Dessutom vässar vi hela tiden tekniken. Bemanningsbranschen slåss om talangerna och vill därför göra det så enkelt och smidigt som möjligt för dig att ladda upp dina personuppgifter och ditt cv på deras databaser.

Januari 2014 var hela 22,9 procent av Sveriges ungdomar arbetslösa. Hur löser vi det problemet? Tja, om man det visste. Vad vi däremot vet är att bemanningsföretagen är bra på att sätta ungdomar i arbete.

Viktig inkörsport för unga

Bemanningsföretagen är en viktig inkörsport för unga på arbetsmarknaden. Nära hälften av dem som arbetar i bemanningsbranschen är under 29 år. Att jobba som inhyrd är ett lysande snabbt och smidigt sätt att samla erfarenhet från olika branscher, och på så sätt bygga ett konkurrenskraftigt CV.

Riksrevisionen släppte 2013 granskningen Ungdomars väg till arbete – individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare. Den visar att huvuddelen av Arbetsförmedlingens insatser sker först när en ungdom varit arbetslös i 3–4 månader. Och inte mycket till jobb blir det i slutändan heller.

Riksrevisionen rekommenderade regeringen att ”analysera om regelverket hindrar att arbetssökande ungdomar får tidiga och individuellt anpassade insatser och matchning mot praktik eller arbete”. Eller så kan unga arbetslösa göra det enkelt för sig och vända sig till direkt till ett bemanningsföretag.

Utanför arbetsmarknaden

Bemanningsbranschen är värdefull även för andra som står långt från arbetsmarknaden. Det finns fler ungdomar och utrikes födda i bemanningsbranschen än i de flesta andra sektorer på arbetsmarknaden. Och som inhyrd är inte din anställningstrygghet tillfällig, även om arbetsplatsen kan vara det. Vi har kollektivavtal med alla fack inom LO samt med tjänstemanna-och akademikerfacken.

Jag hoppas att du som söker jobb – eller vill prova något nytt – kontaktar några olika bemanningsföretag. Du kan kanske få drömjobbet snabbare än du anande.

Artikeln i tidningen (sid 2)