Svar på insändare - ”Alla är värda ett bra jobb"

Norrbottens-Kuriren: Svar på insändare 2014 01 31

Trevligt att Katarina Burman har vaknat upp i verkligheten (i sitt debattinlägg den 31 januari). Svensk arbetsmarknad har i alla tider karaktäriserats av varierande behov av arbetskraft. Såväl inom offentlig som inom privat sektor. Lösningar som traditionell har använts för att hantera variationer har hetat timanställningar i kommunen, deltidsanställningar i landstingen, blixtkårer i hamnar, hoppjerkor för industrins enkla jobb, personallån i byggbranschen. I dag finns en lösning som ersätter alla dessa ytterligt osäkra anställningsformer, nämligen bemanningsföretag. Kollektivavtalsgraden är 97 %. Bemanningsbranschen har kollektivavtal med samtliga 14 fack inom LO, därtill med 15 tjänstemanna- och akademikerfack. Samt med läkar- och vårdförbunden.  

Därtill är samtliga företag auktoriserade av både fack och arbetsgivare.

Så, Katrina, om du är insatt i arbetsmarknadsfrågor skulle du snart ha sett att de senaste 10 åren har de facto bemanningsbranschen röjt upp i den tidigare oöverskådliga floran av temporära personallösningar på den svenska arbetsmarknaden. Bemanningsbranschens företag har därmed förbättrat situationen, för såväl anställda som för uppdragsgivare, oberoende om de är offentliga eller privata. Branschens kommer att fortsätta att bidra till att tränga ut otidsenliga flexibilitetsformer, till fördel för alla parter.

/Henrik Bäckström
Förbundsdirektör Bemanningsföretagen

http://www.kuriren.nu/opinion/till-fordel-for-alla-parter-7401915.aspx